Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Att göra

- Hur kommer det sig att dom som
inget gör alltid har så ont om tid?

PS Eva & BoSkickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.