Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Frälsis

Skylt framför några från Frälsis som kan spela.
- skänk en slant annars spelar vi!

Bo HanssonSkickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.