Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Gift nyss

- Jag hörde att du hade gift dig nyss. Hur känns det?
- Jag är som ung på nytt. Nu får jag smygröka på toaletten!Skickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.