Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Harrys bar

Grabbarnas förening skulle fira 30 års jubileum. Vart skall vi gå? Harrys bar! Varför? De snyggaste flickorna finns där.
40 års jubileumet: Vart skall vi gå? Harrys - de har bäst mat där. 50 års jubileumet. Vart skall vi gå? Harrys - de har störst TV där. 60 års jubileumet: Vart skall vi gå? Harrys! Varför? Vi har aldrig varit där.Skickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.