Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Samarbete

Hört på kontor:
Chefen: Hur skall vi kunna samarbeta, Olsson, när ni inte gör som jag säger!Skickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.