Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Tio milj kr på tipset

Ett småländskt par vann tio miljoner på tipset, och frun frågade sålunda sin man: - Hur skall vi göra med tiggarbreven?
Mannen svarade då: - Fortsätt att skicka dem!Skickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.